Sinds 2000

Transvetzuren uitfaseren

Vanwege de gezondheidsrisico's, ontwikkelde de voedingssector technologische strategieën om de gehaltes industriële transvetten in voedingsproducten drastisch te verminderen. Ofwel koos de voedingssector ervoor om andere vetten te gebruiken, zonder schadelijke eigenschappen. Hierdoor is er tegenwoordig nog nauwelijks sprake van industriële transvetten in voeding

2008 - 2013

Het Zoutconvenant

Het Zoutconvenant was een vrijwillige verbintenis die Fevia en Comeos samen met de FOD Volksgezondheid en de toenmalige minister van Volksgezondheid Onkelinx hebben ondertekend. Met dit convenant hebben voedingsbedrijven de zoutinname bij de Belgen met 10% verminderd.

2012 - 2020

Het Convenant Evenwichtige Voeding

Fevia en Comeos lanceerden het Convenant Evenwichtige Voeding in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de toenmalige minister van Volksgezondheid De Block. Met het Convenant Evenwichtige Voeding leverden voedingsbedrijven een mooie bijdrage aan een verminderde calorie-inname van de consument. Ze deden dit onder andere door het suiker- en vetgehalte in hun producten te verlagen, innovatieve producten op de markt te brengen en kleinere porties aan te bieden. 

2012 - heden

De Belgian Pledge

De Belgian Pledge is een zelfregulerend initiatief waarbij Fevia, Comeos en UBA zich engageren voor een verantwoorde marketing naar kinderen jonger dan 13 jaar. De engagementen van de Belgian Pledge zijn over de jaren heen verschillende keren verstrengd. Bovendien is de Belgian Pledge sinds juni 2023 in de Reclamecode geïntegreerd. Door deze integratie zijn de regels over verantwoorde marketing naar kinderen bindend voor alle bedrijven van de voedingssector. En hier stopt het niet. We bekijken op dit moment hoe we onze engagementen in de toekomst nòg verder kunnen aanscherpen. 

2021 - 2025
Het Nutri-Pact: een coalitie voor beter eten

Met het "Nutri-Pact: een coalitie voor beter eten" zetten de leden van Fevia en Comeos zich in om de nutritionele kwaliteit van hun producten verder te verbeteren. Indien bedrijven kiezen voor productherformuleringen, laten ze zich leiden door de rapporten Nutri-Track en EUREMO, die respectievelijk de nutritionele evolutie van Belgische producten in kaart brengen en een vergelijking met de omringende landen bieden. Indien een productherformulering niet (meer) mogelijk is, kan er gekozen worden voor de aanpassing van de portiegrootte. 

Daarnaast willen de leden van Fevia en Comeos de consumenten stimuleren om ook effectief de gezondere voedingskeuzes te maken. Ze voeren daarom een nudgingproject uit onder leiding van BE4LIFE. Ze zullen ook via hun marketing gezondere opties promoten of extra informatie verschaffen, bijvoorbeeld door middel van een Nutri-Score op de verpakking.